JUNO VÝVOJOVÉ PROSTŘEDÍ PRO WEBOVÉ APLIKACE V PHP Čeština KŘÍŽKULES

Popis programu

Základní obrazovka Juno je integrované vývojové prostředí pro tvorbu webových aplikací v PHP. Základem je editor s barevným zvýrazněním pro soubory HTML, PHP, CSS a SQL. K rychlejšímu psaní zdrojového textu slouží lišta komponent HTML kódu, ze které lze doplnit kliknutím na ikonku nebo stiskem klávesové zkratky části HTML kódu. Dále pak šablony, které se automaticky dosazují do textu při napsaní jejich názvu.

Nabízení identifikátorů proměnných a funkcí Zdrojový kód v PHP Juno analyzuje a zobrazuje přehled o funkcích, třídách a proměnných definovaných v jednotlivých souborech. Takto získané informace lze použít jak při rychlejším pohybu po kódu skriptu, tak při psaní dalšího kódu, když Juno nabízí seznam proměnných a funkcích dostupných v místě kde se nachází kurzor.

Při psaní volání funkce Juno zobrazuje nápovědu v podobě očekávaných parametrů.

Projekt Juno obsahuje správu projektů, tyto projekty lze distribuovat na vzdálený server. Vzdálené servery jsou dostupné přes sdílené disky, FTP a SCP. Při distribuci jsou dosazovány Juno proměnné, pomocí kterých lze parametrizovat jednotlivé distribuce.

Přístup na SQL Server V rámci projektu lze nadefinovat přístup na SQL server. Díky tomu lze prohlížet jeho strukturu a spouštět skripty, jejichž výsledky jsou zobrazeny v okně Juna.

Ladění skriptu Výslednou aplikaci lze ladit, včetně krokování průběhu skriptu, zobrazování hodnot v proměnných a zobrazení výstupu skriptu v textovém tvaru. Po doběhnutí skriptu je výstup zobrazen v prohlížeči ve kterém je stránka plně funkční a umožňuje pokračovat na další stránky pomocí odkazů nebo vyplněním formuláře.

Nápověda Do Juna lze nahrát nápovědu pro PHP, HTML, CSS a MySQL. Je pak dostupná přes obsah zobrazený v okně nebo jako kontextová nápověda k právě editovanému textu.

Minimální požadavky:
Pentium procesor, 32 MB paměti
Windows 98/Me/2000/XP, Internet Explorer 4.01, PHP 4.0, Dbg 2.11