- KŘÍŽKULES -web design * mff-uk * projekt ACar * glosa * informace *
   
 
Projekt ACAR

Cílem projektu bylo vytvořit simulátor automobilu ve virtuálním světě. Projekt byl tvořen modulárně a umožňoval distribuovaný běh jednotlivých komponent na více počítačích. V základním tvaru byl tvořen modulem Acar, který přijímá vstup od uživatele a počítá podle něj pohyb auta, serverem, který přijímá data od Acaru, zajišťuje simulaci malých objektů a posílá data Acaru a Vieweru. Poslední modul je Viewer, který podle dat ze serveru zobrazuje situaci z pohledu libovolné kamery.

 
   
 
Křížkules & ACAR

Jsem jeden z autorů projektu a tvořím následující moduly projektu:

 
   
 
  • server
  • síťová vrstva