- KŘÍŽKULES -web design * mff-uk * projekt ACar * glosa * informace *
   
 
Křížkules na MFF-UK

Protože jsem se na matfyzu narodil a chodil na něj ještě v době kdy jsem vlastně ani chodit neuměl, tak bylo jednoduché kam na vysokou školu. Pokud dobře počítám jsem právě ve čtvrtém ročníku. Na tuto stránku jsem shromáždil odkazy na vše co jsem v souvislosti se svým studiem splodil.

   
 
 
  Referáty    
 
   
 • DHTML a CSS
  Referát na předmět Praktikum z programování. Najdete v něm základní seznámení s použitím kaskádových stylů v HTML dokumentech a příklady použití CSS při vytváření stránek s dynamickým HTML.

 • Date and Time in SQL92
  Referát na předmět Dotazovací jazyky. Popis typů pro uložení data a času a funkcí pro operace s nimi definovaných normou SQL92.

 • nD-SQL
  Referát na předmět Dotazovací jazyky. Popis nD-SQL, což je dotazovácí jazyk pro OLAP.

 • Hashování s lineárním přidáváním
  Referát na předmět Datové struktury. Rozbor časové složitosti v průměrném případě pro vyhledávání zahashováného prvku.

 • Synchronizace ve Win32
  Referát na předmět Operační systémy. Přehled synchronizačních nástrojů v API Win32. Toto jsem napsal společně se Švábem.

 • Oracle - ESQL v C
  Referát na předmět Oracle 2. Úvod do používání ESQL v jazyce C v návaznosti na databázi Oracle.

 • Oracle8 - objekty
  Referát na předmět Oracle 2. Přehled práce s objektovým modelem DB v Oracle verze 8.

 
 
  Programy a projekty    
 
    Během studia tvořím menší či větší programy, které pak udávám jako zápočtové programy. Zatím zde nejsou k dispozici, ale jen co k nim dopíšu popis dám vám je k dispozici.
 • Textový editor

 • Hypertextový prohlížeč

 • KUK
  fulltextový vyhledávač v HTML dokumentech s CGI rozhraním.

 • ACar
  aktuálně běžící Softwarový projekt, jehož cílem je vytvořit realistický simulátor auta.

 • RYS
  návrh informačního systému pro přednášku Informační systémy.

 • JUNO
  vývojové prostředí pro PHP - má diplomová práce.