- KŘÍŽKULES -web design * mff-uk * projekt ACar * glosa * informace *
   
 
Zlomky života

Slavní lidé píší paměti, píší je na konci svého života a píší v nich o mnoha svých důležitých momentech svého života. Protože rychle zapomínám, začal jsem s psaním raději dříve. Brzy jsem zjistil, že důvod, proč se paměti píší na konci života a ne na začátku, je nedostatek důležitých momentů. Výsledkem mého snažení je spíše soubor malých úlomků skutečného života. A ještě jedno doporučení, nevěřte hned všemu co je napsáno.

   
 
 
  27.března 1978
23:45 SEČ
   
 
    Svět už pomalu usíná, tiskové agentury se již připravují na další den, neboť neočekávají již nic nového. Do půlnoci zbývá ani ne čtvrt hodiny. O pět minut později se To však stalo. Světlo světa spatřil nejnovější výdobytek vědy a techniky. Zrodil se KŘÍŽKULES Mark I., který začal používat občanské jméno Jan Křížek  
 
  Léta osmdesátá    
 
    Křížkules aktivně vystupuje prosti vládnoucímu systému, jak sám říká: "Vždy jsem chodil po pravé straně chodníku a nikdy jsem na nikoho nic neprozradil. I když to na mě zkušeli všelijak, ale já i učitelům nikdy neodpověděl, když se mě ptali kdo, co vytvořil, vždy jsem zarytě mlčel."  
 
  12.říjen 1990
12:50 SEČ
   
 
    Křížkules podstupuje velkou modernizaci. Hlavní úpravy se týkají systému oběhu vzduchu. Bohužel díky nedostatečnému zabezpečení se k upravovanému modelu dostali agenti nepřátelských států, kteří umístili do Křížkula vlastní škodlivé subsystémy. I přes toto poškození došlo k velkému technologickému pokroku, hlavně v oblasti fyziologické funkčnosti, proto se Křížkules přečísloval na typ Mark Ia.  
 
  22.října 1994
14:58 SEČ
   
 
    Agent tajných služeb zasahuje Křížkula klíčem, který je určen k aktivaci skrytého subsystému, jehož cílem je rozptylovat pozornost. Křížkulova pozornost je nasměrována na ---cenzored--- a plán dobytí světa se odkládá na neurčíto...  
 
  26.června 1996
21:57 SEČ
   
 
    Fotbalová reprezentace České republiky poráží Francii a postupuje do finále EURO'96, kde se pak utká s fotbalisty Německa. Křížkules je zařazen na Matfyz.  
 
  26.února 1997
13:55 SEČ
   
 
   

Podle posledních zpráv, tohoto dne KŘÍŽKULES byl viděn jak kráčí směrem k nekonečnu, doprovázen osobami pochybné pověsti : epsilonem a deltou. Podle neověřených agenturních zpráv snad tuto výpravu přežil a stále se vyskytuje mezi námi.

Až ho někdy potkáte, nezapomeňte pozdravit.

 
 
  7.dubna 1997
12:00 SEČ
   
 
    Široké veřejnosti Křížkules zpřístupnil slavné Muzeum Čs. letectva. Po navázání úspěšných kontaktů je provalen skandál, že vlastně žádné muzeum neexistuje - vše je jen na papíru, tedy vlastně ani to ne! Jak se stalo v českých zemích zvykem, původce podvodu není potrestán, naopak postupuje dále.  
 
  28.června 1998
14:35 SEČ
   
 
    Nejtajnější sen a přání Křížkula se naplňuje, od tohoto dne již není nic takové jaké to bylo dřív, vše je totiž v nové perspektivě mnohem hezčí a krásnější.  
 
  15.září 1999
12:31 SEČ
   
 
    Souborka je složena, to znamená konec zkoušek z analýzy pro Křížkula. Nebudeme rozebírat průběh, hlavní je výsledek a na to se napijeme.